Ilmainen IBAN-muunnin

Laskentamalli ajan tasalla marraskuussa 2014 (Säästöpankkiryhmän eriytyminen Aktiasta huomioitu)

Tämän muuntimen avulla voit muuntaa kaikkien pankkien perinteisiä suomalaisia tilinumeroita IBAN-muotoon

Muunnin hyväksyy tilinumerot missä tahansa suomalaiselle tilinumerolle kelvollisessa normaalissa tai konekielisessä muodossa, esimerkiksi saman tilin seuraavat muodot käy:

Kaikki muut merkit paitsi numerot ja väliviivat jätetään huomiotta

Muunnin

Tilinumerot: (voit syöttää kerralla useita tilinumeroita, kunkin omalle rivilleen)

Haluan tulokseen seuraavat kentät:
Alkuperäinen tilinumero IBAN (konekielinen) IBAN (selväkielinen) BIC

Haluan tuloksen seuraavaan muotoon:
HTML-taulukko (selkeä lukea/tulostaa)
Tabulaattorieroteltu tekstikenttä (helppo kopioida taulukkolaskentaan)

Tietoturva

Kysymys: Ette kai tallenna tilinumeroita?

Vastaus 1: Emme tallenna, mutta älä usko meitä!
Vastaus 2: Mitä sitten vaikka tallentaisimmekin?

Kysymys on mielenkiintoinen muutamastakin syystä:

  1. Miksi tallentaisimme? Nähdäksemme tilinumerolla tai joukolla tilinumeroita ei ole mitään arvoa.
  2. Voisimme myös muodostaa koneellisesti tuhansittain tilinumeroita, joten miksi keräisimme niitä "yleisöltä"?
  3. Jos keräisimme numeroita johonkin epärehelliseen tarkoitukseen, niin mikä estäisi meitä valehtelemasta kysyttäessä?

Kohdan kolme huomioiden suosittelemme kaikkia tietoturvasta välittäviä ja tilinumeroita arvokkaina pitäviä kopioimaan laskurin lähdekoodin, tarkistamaan sen ja ajamaan sitä omalla palvelimella. Tämä on nähdäksemme ainoa keino varmistua ettei tilinumeroita päädy ulkopuolisille.

Valid HTML 4.01 Strict