Ominaisuudet

MexWin on lääkärin toimistorutiineja helpottava atk-ohjelma. Se rakentuu potilaskortiston ympärille ja sen useat tietokannat ja yksilölliset muokkausmahdollisuudet nopeuttavat ja täsmentävät työskentelyä. Pala kuvaruudusta

Toiminnot käsittävät potilaskortiston, -päiväkirjan, diagnoosiluettelon kansainvälisen tautiluokituskoodin mukaisesti, tutkimus- ja hoitomääräykset Kelan korvausjärjestelmän mukaisesti, reseptieditorin täydellisellä ajantasaisella lääketietokannalla (apteekkariliitto), lomake- ja lähetekaavakkeet aina lääkkeiden erityislupahakemuksiin saakka.

Lisäksi potilaskorttiteksteihin voi linkittää kuva, ääni, jne. tiedostoja. Reseptien uusiminen käy muutamalla napin painalluksella ja esim. Suomen apteekkien yhteystiedot ovat helposti saatavilla. Kelan suorapalautus sisältyy rutiineihin samoinkuin palkkioiden, mahdollisten toimistomaksujen, kuittien ja viivakoodillisten laskujen tulostus.

Linkittyjen tiedostojen, kuten kuvien, indeksointimahdollisuus tarjoaa pohjan myöhemmälle seurannalle ja vaikkapa tutkimustyölle. Ohjelma myös tukee toimimista useassa toimipisteessä. Ohjelmassa on potilaskortiston lisäksi myös lääkärin päiväkirja, jonka osana on myös kätevä matkalaskuosio (matkakorvaukset, päivärahat, ym).

MexWinin tietokanta-alustana on lääkäriversiossa Microsoft Access, joka on tunnettu ja tuettu tietokanta - näin myös tiedon jatkokäsittely on turvattu.

© 2002 - 2024 VV-Soft Oy